Ziraat Bankası Banko Asistanı Alım Koşulları

Sponsorlu bağlantılar

Ziraat bankası bünyesine katacağı 2500 Banko Asistanı için yapacağı sınav hakkında bilgiler ve banko asistanlığı pozisyonu için açıklamalı bilgiler içeren duyuruyu internet sitesinde açıkladı. Buna göre banko asistanı sınavı 24 Kasım 2012 Cumartesi yapılacak. Sınav ücreti ise 45 tl.
Banko Asistanı Sınavı Duyurusu;

T.C. ZİRAAT BANKASI
BANKO ASİSTANI İŞE ALIM KOŞULLARI
Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 2.500 Banko Asistanı istihdam
edilecektir.
Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek,
Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak.
Banko Asistanı unvanlı personel bu unvanda 4 yıl çalıştıktan sonra düzenlenecek yükselme sınavları ile
Servis Görevlisi unvanına yükselerek kariyerinde ilerleyebilecektir.
Genel Hususlar:
 Banko Asistanı adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam
edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır,
(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma
yapılacaktır.)
 Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
 Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev
alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
 Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup,
başka bir İl’e tayinleri mümkün olmayacaktır,
 Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
 Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
 Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
 Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
 Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
 Banko Asistanı Sınavına Başvuran Adaylar diğer unvanlardaki işe alım sınavlarına başvuramaz
Adaylarda Aranan Şartlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Lise mezunu veya üniversitelerin ve yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin
herhangi birinden mezun olmak, (Mülakat sırasında diploma kontrolü yapılacaktır.)
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama
öncesinde istenecektir.)2
9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Banko Asistanı unvanı için 24 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,
sınav maliyeti olarak 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin
tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu
Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat
Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Asistanı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik
Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla
yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların
bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 Pazar günü
saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru
için “Banko Asistanı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak
ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir.
Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
 Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
 Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar
ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran
adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.3
Sınav Süreci
Sınav Daveti
 Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
 Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 9 Kasım 2012
Cuma gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
 Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
 Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 9:30’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
 Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 Sınav Süresi: 120 dakika
 Soru Sayısı :100 adet
 Sınav Konuları:
Genel Yetenek : 50 soru
Genel Kültür : 50 soru
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
 Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların
100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir.
 Her il için ihtiyacın 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
 Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden
açıklanacaktır.
 Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
 Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet
adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi
gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresinde duyurulacaktır.
 Mülakatta 60`ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek
ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
 Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik
ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
 Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve
ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan
edilecektir.4
BANKO ASİSTANI ALIMI YAPILACAK İLLER
(İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR)
SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL
ADANA
ADANA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
HATAY EDİRNE
MERSİN KIRKLARELİ
OSMANİYE TEKİRDAĞ
ANKARA
ANKARA
İZMİR
İZMİR
ÇANKIRI MANİSA
KIRIKKALE UŞAK
ANTALYA
ANTALYA
KAYSERİ
KAYSERİ
BURDUR KIRŞEHİR
ISPARTA NEVŞEHİR
BURSA
BALIKESİR YOZGAT
BURSA
KOCAELİ
BOLU
ÇANAKKALE KOCAELİ
YALOVA SAKARYA
DENİZLİ
AYDIN DÜZCE
DENİZLİ
KONYA
KONYA
MUĞLA NİĞDE
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR AKSARAY
MARDİN KARAMAN
SİİRT
SAMSUN
AMASYA
BATMAN ÇORUM
ŞIRNAK ORDU
ELAZIĞ
BİNGÖL SAMSUN
ELAZIĞ SİNOP
MALATYA
SİVAS
ERZİNCAN
TUNCELİ SİVAS
ERZURUM
ERZURUM TOKAT
KARS
TRABZON
ARTVİN
BAYBURT GİRESUN
ARDAHAN GÜMÜŞHANE
IĞDIR RİZE
ESKİŞEHİR
AFYON TRABZON
BİLECİK
VAN
AĞRI
ESKİŞEHİR BİTLİS
KÜTAHYA HAKKARİ
GAZİANTEP
ADIYAMAN MUŞ
GAZİANTEP VAN
KAHRAMANMARAŞ
ZONGULDAK
KASTAMONU
ŞANLIURFA ZONGULDAK
KİLİS BARTIN
İSTANBUL
ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU KARABÜK

Bu Konu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz Soru Sormak ya da Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

Sponsorlu bağlantılar

Nasıl Buldunuz?

banko asistanı nasıl olunur , banko asistanı nedir ne iş , ziraat bankasi asistanlik sinavi , banko asistanı çalışma koşulları , banka asistanlığı , banko asistanı çalışma şartları , banko asistanlığı çalışma şartları , ziraat bankası kapalı eleman çalıştırıyor mu , ziraat bankası sınavında yanlış doğruyu götürecekmi , ziraat bankası banko asistanlığı sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu

60 Comments »

 • elifseyfi demiş ki:

  peki sınava ankarada girebilcekmiyiz bazı sınavlar yalnızca istanbulda yapılıyor ?

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Ankara’da sınav oturumu olacak

 • OğuzhanSuluoğlu demiş ki:

  Böbrek Nakli olanlar Banko Asistan sınavına girebilir mi?

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Tabi ki sizin için bir mahsuru yoksa sınava girebilirsiniz.

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Yapabilir

 • vedat atsız demiş ki:

  1986 dogumlu sınava girebilir mi?

 • ismail güner demiş ki:

  peki, sınav için bi kurs görecekmiyiz yoksa kendi sıfır halimizlemi gireceğiz?

 • ismail güner demiş ki:

  144

 • can özen demiş ki:

  peki 4 yıl sonra tayin olur mu

 • Mustafa Pehlivanlı demiş ki:

  lise mezunları hangi bölümler olacak

 • arzu demiş ki:

  ziraat bankası başörtülü eleman çalıştırıyor mu?

 • BANU BOZ demiş ki:

  banko asistanının görev tanımı tam olarak nedir.şubedemi çalışıcak.açıklamada tanıtım da yapılacak gibi bir ibare gördüm.son olarak tek bir il tercih ediyoruz bunun nedeni nedir.

 • sevgi doğan demiş ki:

  ucretı yatırdımda ben basvuruyu nasıl yapacam?

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden yapacaksınız.

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Lise mezunu veya üniversitelerin ve yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin
  herhangi birinden mezun olmak herhangi bölüm farkı yok

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Kısmet

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Özel kurumlardan kurs hizmeti alabilirsiniz.

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Tüm bölümler

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Hayır giremez

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Herhangi kısıtlama yok

 • ÇAĞLA TABAN demiş ki:

  pekı bu banko asistanlarının ucretlerı ne kadar bılgı verırsenız cok memnun olurum..

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Tüm sorularınıza bilgimiz ve başvuru klavuzları doğrultusunda cevap vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz bilgilerin bağlayıcılığı yoktur.

  Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz.

  http://www.facebook.com/DubleYol

 • helin luden demiş ki:

  sosyal imkanlarınız neler ikramiye sigorta vs?

 • Elif Kaya demiş ki:

  yalnış doğruyu götürüyor mu?

 • ömer altun demiş ki:

  pekı her hangı çalışma kıtav v.s verılecekmı yada ne gıbı konularda sorulacak

 • hatice aydoğan demiş ki:

  ben 4.sınıftayım işe alınımım olursa eğitimi mi sürdürmeme imkan veriliyor mu yardımcı olursanız sevinirim

 • Melis Garip demiş ki:

  Merhabalar
  Lisans mezunuyum..Banko asistanlığına başvuramazmıyım??
  Yaşadığım şehirde servis görevlisi alımı yok..
  bilgi vermenizi rica ederim.

 • murat düzgün demiş ki:

  mrb il kontenjanları açıklandımı veya ne zaman açıklanacak tşkr ler.örn: samsun kaç kişi alınacak?

 • zuhal öztürk demiş ki:

  peki başörtü sorunu var mı basvurabilir miyiz yani

 • fatmanur yavuz demiş ki:

  başörtülü başvurbilecekmiyiz lütfen ona göre yapıcazbaşvuru

 • leyla çakır demiş ki:

  başörtülü başwuru yapmamızda bir sakınca war mı? eger basortulu baswuru yaptıysak gecerlı olur mu?

 • leyla çakır demiş ki:

  basörtulu baswuru yaptıysak bunda bı sakınca war mı?

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Leyla sakınca yok
  Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • sevil alnıak demiş ki:

  genel yetenek sınavının kaç tanesi matematik sorusu olacak peki

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  sevil 25 Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • Belma demiş ki:

  Başörtü sorun olur mu ? Diyelim mülakatı da geçtik tesettürlü çalışabilecekmiyiz ?

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Belma hanım sorunuz 40 kez cevap verdik okumadan yorum yazmayın lütfen Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • eray arslan demiş ki:

  bu sınavda veya mülakatta torpil varmı türkiyede bu çok olur adam 85 puanla atanamaz 60 puanla baska birisi atanır bu olurmu bu sınavda

 • a.nur 333 demiş ki:

  sınava 1995 dogumlu olanlar girebiliyormu ??

 • tuğrul demiş ki:

  kütahyalıyım.açık öğretim bürosundan kayıt yaptırabilir miyim ?yaptırırsam şayet sınava nerde girebilirim.

 • düzceleeee demiş ki:

  açık lise ögrencisiyim ve bir tane dersim var ben bu banko asistanlığı sınavına girebilirmiyim teşekkür ederim cevap verirseniz çünkü cevap bulamıyorum kaç gündür…

 • düzceleeee demiş ki:

  acilll

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Girebilirsiniz düzceleeee Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  A.nur girebilir Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  eray :O) Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • fatih şavkın demiş ki:

  1986 dogumlular girebilecek mi

 • ayşe demiş ki:

  başvuru formuna kapalı resim koysak sorun olur mu

 • eda demiş ki:

  banko asistanlığı sınavına başvuru yaparken tamamen yanlış anlama sonucu referanslar kısmını farketmeden yanlış doldurdum geriye dönüp düzeltemiyorumda bir sorun olurmu ne yapmam lazım?

 • seda demiş ki:

  başörtüsüyle başvuru yapabilir miyim bi sorun olur mu

 • Hamdullah ÜSTÜNDAĞ demiş ki:

  ya biz nasıl internet üzerinden başvuru yapacağız nereye hangi siteye girişi yaptıysam olmadı bir türlü başvuru yapamıyorum bilgisi olan varsa bana yazabilir mi?

 • nazlı ceylan demiş ki:

  ya başörtüsüyle çalışılıyomu cevap istiyorum ?

 • esra sakar demiş ki:

  memur değil sözleşmeli eleman oluyor değil mi ocaktan sonra maaşın 1000 tl olacagını okudum doğrumu acaba

 • yönetici (DubleYol.CoM) demiş ki:

  Nazlı ceylan bknz:kılık kıyafet yönetmeliği Ayrıntılı bilgi için http://www.facebook.com/DubleYol sayfamızı beğenin

 • ela canöz demiş ki:

  mrb ben 4 aylık hamileyim mülakatta yada sonrasında sorun olur mu.dogum izni hangi süre zarfında lütfen cvp verir misiniz?

 • Selda yılmaz demiş ki:

  başörtüsüyle banko asistanlığı yapılabilir mi? face hesabım yok burdan cevaplarmısınız lütfen :(

 • md demiş ki:

  hangi ile kaç kişi alınacak nerden öğrenebilirizz

 • hatice akkan demiş ki:

  ziraat bankası sınavından sonra infaz korumamemurluğuna başvuıruda bulunsam sorun olurmu aceba

 • ebru işler demiş ki:

  başörtüsüyle sınava girebilecek miyiz?

 • EBRU demiş ki:

  Mrb admin bu sınavda yanlışlr doğruları götürecekmi?her soru 1 puan değerinde mi olacak yani 60 almamz için en az net yapcaz dimi?

Yorum Yapmayı İhmal Etmeyin.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

Ziraat Bankası Banko Asistanı Alım Koşulları yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Trkiye'nin En Gvenilir E-ticaret ve Bilgi Siteleri

Viagra ne i?e yarar ve nerden sat?n al?n?r gibi bilmeniz gereken tm bilgiler viagra resmi sat?? noktas?nda.
Levitra orjinal ereksiyon hap? tm isteksizli?inize son verebilirsiniz.Levitra tek yetkili resmi sat?? adresinden alabilirsiniz.
Trkiye'de milyonlarca insan?n kulland??? etkisi mucizevi denenecek kadar fazla vega 100 hap?n? vega100.org adresinden gvenli olarak sipari? verebilirsiniz.